Sistem Confidence: pogled v prihodnost oskrbe starejših

author: Mitja Luštrek, Department of Intelligent Systems, Jožef Stefan Institute
published: July 8, 2011,   recorded: June 2011,   views: 3248
released under terms of: Creative Commons Attribution Share Alike (CC-BY-SA)
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Cilj sistema Confidence, ki je bil razvit v istoimenskem projektu 7OP, je podaljšanje samostojnosti starejših z zagotavljanjem večje varnosti na domu. Uporabnik na telesu nosi nekaj značk, katerih položaj v prostoru zaznavamo z infrardečimi ali radijskimi senzorji. Iz položajev značk razberemo uporabnikovo držo in aktivnost. Ta služi kot podlaga za zaznavanje padcev in nenavadnega gibanja, ki utegne biti znak bolezni. Pri zaznavanju padcev združujemo metode strojnega učenja in ročno izdelana pravila. Pri zaznavanju nenavadnega gibanja merimo odstopanje značilk gibanja od običajnih vrednosti. Večina komponent sistema omogoča (pretežno) samodejno prilagajanje posamičnemu uporabniku. Poizkusi s težko prepoznavnimi padci so pokazali, da je sistem Confidence boljši od bolj razširjenega zaznavanja padcev s pospeškomeri.

See Also:

Download slides icon Download slides: solomon_lustrek_confidence_01.pdf (1.4 MB)

Download Video - generic video source Download solomon_lustrek_confidence_01.mp4 (Video - generic video source 481.1 MB)

Download Auxillary video Download falling-znacke_sum.avi (Auxillary video 956.2 KB)

Download Auxillary video Download gui.avi (Auxillary video 30.6 MB)

Download Auxillary video Download activities-fainting.wmv (Auxillary video 3.2 MB)

Download Auxillary video Download activities-falling_sitting_quickly.wmv (Auxillary video 3.3 MB)

Download Auxillary video Download activities-lying_down_quickly.wmv (Auxillary video 13.3 MB)

Download Auxillary video Download activities-searching.wmv (Auxillary video 16.3 MB)

Download Auxillary video Download activities-sitting_down_quickly.wmv (Auxillary video 10.2 MB)

Download Auxillary video Download activities-tripping.wmv (Auxillary video 12.0 MB)

Download Auxillary video Download falling-video.wmv (Auxillary video 672.6 KB)

Download Auxillary video Download falling-znacke.wmv (Auxillary video 214.8 KB)

Download Auxillary video Download movie.wmv (Auxillary video 3.3 MB)

Download Video Download solomon_lustrek_confidence_01.flv (Video 296.7 MB)

Download Video Download solomon_lustrek_confidence_01_446x360_h264.mp4 (Video 215.9 MB)

Download Video Download solomon_lustrek_confidence_01_594x480_h264.mp4 (Video 293.0 MB)

Download Video Download solomon_lustrek_confidence_01_714x576_h264.mp4 (Video 490.0 MB)

Download Video Download solomon_lustrek_confidence_01.wmv (Video 277.5 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: