Pregled dosedanjih raziskav z Kirlianovo kamero

author: Igor Kononenko, Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana
published: May 13, 2008,   recorded: December 2000,   views: 3499

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V uvodu bo na kratko predstavljen svet subtilnih energij ter Kirlianov efekt, ki omogoča posredno snemanje teh energij/polj. Omenili bomo raziskave, ki smo jih opravili v preteklosti ter nekoliko podrobneje opisali rezultate novejših raziskav: merjenje koron grozdja in listov jablan, vpliv mobilnih telefonov (z in brez zaščite) na bioelektromagnetno polje ljudi, ugotavljanje relacije med energijsko diagnozo zdravilca in posnetki Kirlianove kamere, pitje vode iz navadnega in energijskega kozarca K2000 ter preliminarni rezultati raziskave vpliva Naravnega zdravilnega gaja v Tunjicah na korone ljudi.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: