Ali se zločin izplača?

author: Boris Horvat, ABM d.o.o.
published: March 12, 2010,   recorded: March 2010,   views: 3556
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Kaznovalna politika je pomembnen instrument urejanja medsebojnih razmerij na vseh nivojih človeške družbe, od družinske celice prek gospodarskih dejavnosti do, ne nazadnje, meddržavnih odnosov. Kakšna je "primerna" kazen za kršenje dogovorjenih vzorcev obnašanja, ni enostavno vprašanje. N.pr. ali naj bo kazen samo "pravična" ali tudi "učinkovita"? Na predavanju se bomo osredotočili na kaznovalno politiko nekaterih oblik "neprimernega" obnašanja ekonomskih subjektov na telekomunikacijskih trgih. Povod za predavanje je nedavni sklep Ustavnega sodišča, s katerim sodišče ni sprejelo v podrobnejšo obravnavo ustavne pritožbe Telekoma Slovenije. V tej pritožbi je Telekom izpodbijal odločbo Urada za varstvo konkurence o zlorabi prevladujočega položaja, ker naj bi mu odločba kršila človekove pravice in temeljne svoboščine. S tem sklepom je bila tudi v Sloveniji končno potrjena evropska pravna praksa, da podjetje s prevladujočim položajem ne sme diskriminirati svojih strank, pa četudi je ena od teh strank podjetje samo. Postavili si bomo provokativno vprašanje, ali lahko neustrezna kaznovalna politika gospodarskih subjektov na dolgi rok povzroči podobne neželjene rezultate na trgu kot na primer neustrezna vzgoja otrok v šoli. Odgovor bomo poskušali poiskati v ekonomski teoriji prava, ki temelji tudi na teoriji iger, za "ogrevanje" pa bomo pogledali, ali nam lahko ta teorija kaj pomaga pri urejanju mirujočega prometa v Ljubljani.

See Also:

Download slides icon Download slides: solomon_horvat_aszi_01.pdf (486.5 KB)

Download slides icon Download slides: solomon_horvat_aszi_01.ppt (543.5 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: