Vodenje dialoga med človekom in računalnikom

author: Melita Hajdinjak, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana
published: Feb. 25, 2007,   recorded: January 2004,   views: 3281

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Sistem za dialog ponavadi imenujemo računalniski sistem, ki se v naravnem jeziku pogovarja z uporabnikom. Osrednji modul takega sistema pa je modul za vodenje dialoga. Pregledali bomo obstoječe tehnike vodenja dialoga med človekom in računalnikom ter opisali tehniko, ki jo uporabljamo v Laboratoriju za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko pri trenutno razvijajočem dvojezičnem sistemu za podajanje informacij o vremenu. Da bi dosegli čim večjo uporabnost, kooperativnost in prenosljivost modula za vodenje dialoga, smo uporabili tehniko vodenja dialoga, ki temelji na konverzacijski teoriji iger, znanje sistema pa smo predstavili kot Kripkejev model možnih svetov z izjavami modalnega intuicionističnega izjavnega računa. Na koncu bomo demonstrirali tudi delovanje modula za vodenje dialoga, ki je trenutno povezan z modulom za generiranje odzivov in z modulom za sintezo slovenskega govora.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: