Računalniško podprto evidentiranje in sestavljanje fragmentov stenskih poslikav

author: Bogdan Filipič, Department of Intelligent Systems, Jožef Stefan Institute
published: Jan. 9, 2012,   recorded: December 2011,   views: 2728
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Restavriranje stenskih poslikav iz ometnih fragmentov z arheoloških najdišč je zahtevno zaradi množice fragmentov različnih velikosti in oblik, poškodb fragmentov in manjkajočih delov poslikav. V predavanju bomo predstavili razvoj prototipnega računalniškega sistema Pedius za evidentiranje in pomoč pri sestavljanju fragmentov stenskih poslikav, zmožnosti sistema in ideje za njegovo nadgradnjo. Sistem smo razvili za Restavratorski center v Ljubljani, na Slovenskem forumu inovacij 2011 pa je bil nagrajen s srebrnim priznanjem za odličnost uporabe ustvarjalnih industrij.

See Also:

Download slides icon Download slides: solomon_filipic_evidentiranje_01.pdf (5.0 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: