Priprava in uporaba vzporednih korpusov

author: Tomaž Erjavec, Odsek za tehnologije znanja, Institut "Jožef Stefan"
published: Feb. 25, 2007,   recorded: September 2002,   views: 3228

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ker je vedno več besedil dostopnih v elektronski obliki, postaja razmeroma enostavno zagotoviti digitalna besedila skupaj z njihovimi prevodi v druge jezike. Predavanje predstavi korake v obdelavi takšnih besedil, ki so potrebni, da se jih pretvori v vzporedne korpuse, ki so nato izredno koristen jezikovni vir.
Vzporedni korpusi se lahko uporabljajo kot pripomoček za učence tujih jezikov, za prevajalce in slovaropisce, ali pa kot vir podatkov za različna orodja jezikovnih tehnologij.

Predavanje obravnava naše delo na tem področju, ki ga karakterizira uporaba odprtih standardov za označevanje besedil, uporaba prosto dostopnih orodij in široka dostopnost izdelanih virov.
Predstavimo verigo označevanja korpusov, ki je sestavljena iz normalizacije, identifikacije besed in stavkov, poravnave, oblikoslovnega označevanja in lematizacije. Na koncu opišemo dva primera uprabe tako izdelanega korpusa, in sicer mrežni konkordančnik in avtomatsko izdelavo dvojezičnega slovarja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: