Analiza velikih omrežij

author: Vladimir Batagelj, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
published: Feb. 25, 2007,   recorded: September 2002,   views: 3629

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Z grafi oziroma omrežji lahko opišemo vrsto problemov iz najrazličnejsih področij (povezanost strani na spletu, rodovniki, transport, analiza programske opreme, organske molekule, analiza besedil, ...). Računalniki in splet so omogočili kopičenje velikih količin podatkov. Zato tudi iz njih izpeljana omrežja postajajo vse večja. Novembra 1996 sva z Andrejem Mrvarjem s FDV začela razvijati program Pajek za analizo in prikaz velikih omrežij http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/ V program sva vgradila tudi več lastnih učinkovitih (podkvadratičnih) algoritmov kot so: sredice, štetje trojic, trikotniške povezanosti, generiranje naključnih omrežij, določanje pomembnosti povezav v acikličnih omrežjih. Na seminarju nameravam predstaviti zasnovo programa Pajek in prikazati njegove zmogljivosti na dveh primerih: analizi omrežij sklicevanj (citation networks) dobljenih iz Web of Science in analizi Reutersovih sporočil v dveh mesecih po 11. septembru 2001. Po seminarju bodo prosojnice dosegljive na http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/doc/

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: