Praktična predstavitev e-storitve OSU

author: Matevž Vučnik, Department of Communications Systems, Jožef Stefan Institute
published: Sept. 21, 2015,   recorded: August 2015,   views: 1455
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Učni pripomoček OSU – opazuj, sklepaj, ukrepaj – omogoča interaktivno delo z različnimi podatkovnimi viri, tako na nivoju podatkov kot tudi upravljanja z napravami. Realiziran je v obliki spletne in mobilne storitve. OSU uporabnikom omogoča (1) izbiranje in vizualizacijo različnih podatkovnih virov, (2) izvajanje analitskih operacij in kreiranje logičnih pravil na podatkovnem toku (sklepaj) ter (3) proženje aktivnosti oz. opozoril (ukrepaj).

Spletna storitev je razvita tako, da od uporabnikov ne zahteva znanja programiranja ali gradnje elektronskih vezij. Učni pripomoček je primeren za uporabo v osnovnih in srednjih šolah, vzpostavljeno odprtokodno okolje pa tudi v programih višjega in visokega šolstva. Spodbuja kreativno uporabo IKT, medpredmetno učenje ter uveljavljanje koncepta interneta stvari.

Učni pripomoček OSU je bil razvit v okviru projekta Opazuj, sklepaj, ukrepaj. Projekt je delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve: Informacijska družba.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: