Posvet za županje in župane: Občine prihodnosti

moderator: Urška Starc Peceny, FLAPAX
panelist: Jurij Bertok, Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije
panelist: Jasmina Vidmar, Skupnost občin Slovenije
panelist: Simon Mokorel, FLAPAX
panelist: Jurij Krpan, Zavod Kersnikova
panelist: Uroš Salobir, ELES, d.o.o.
panelist: Tadej Beočanin, Občina Ajdovščina
panelist: Bojan Sever, Občina Idrija
panelist: Sabina Popit, Mestna občina Ljubljana
panelist: Peter Worstner, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
panelist: Martin Pečar, Institut "Jožef Stefan"
panelist: Boštjan Gruden, Pošta Slovenije d.o.o.
panelist: Matjaž Ribaš, SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
published: Jan. 23, 2017,   recorded: January 2017,   views: 2289
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na posvetu za županje in župane se bomo posvetili vprašanju prehoda iz zdajšnjega sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na sistem obdavčitve nepremičnin, novostim v zakonu o javnih financah v povezavi z že sprejetim zakonom o fiskalnem pravilu, obstoječem sistemu financiranja občin, spremembah sistema financiranja občin v povezavi z uvedbo davka na nepremičnine, prav tako pa se bomo posvetili digitalni transformaciji, razmisleku o reorganizaciji obstoječih poslovnih procesov, o uvajanju novih, inovativnih oblik upravljanja, naročanja, izvajanja in spremljanja učinkov.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: