NTC učenje – spodbujanje učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju

author: Ranko Rajović
published: Nov. 22, 2013,   recorded: August 2013,   views: 7740
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ranko Rajović je po osnovni izobrazbi zdravnik. V svoji zdravniški praksi se je na Institutu za interne bolesti (Medicinski fakultet Novi Sad) ukvarjal z endokrinologijo ter raziskoval vpliv REM faze spanja na imunski sistem. Že več let je aktiven član svetovne organizacije Mensa, znotraj katere je tudi aktualni predsednik odbora za nadarjene otroke. Je tudi sodelavec Unicefa za zgodnjo edukacijo. Ranko Rajović je avtor programa NTC učenje, ki temelji na prenosu znanj iz nevrofiziologije na področje izobraževanja in ima za cilj spodbujati razvoj predšolskih otrok. NTC program učenja se trenutno izvaja v 14 evropskih državah.

See Also:

Download slides icon Download slides: single_rajovic_ucenje_01.pdf (1.2 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: