Zakaj korpusi še vedno niso običajen pripomoček za lektorje/prevajalce?

author: Damjan Popič, Oddelek za prevajalstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: July 8, 2013,   recorded: June 2013,   views: 3771
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Predavatelj bo predstavil krajšo zgodovino slovenskih korpusov in njihovo (ne)uporabnost za prevajalsko/lektorsko delo. Pri tem bi se oprli na tezo, da korpusi kot taki vse do zdaj niso ustrezali potrebam teh poklicev, da bi jih bilo možno uporabljati kot povsem suveren jezikovni/prevajalski pripomoček, obenem pa se kaže, da potrebujemo predvsem jezikovna orodja, ki temeljijo na korpusih in so tako tehnično (z naprednimi vmesniki) kot tudi vsebinsko (organizirane in namenske vsebine namesto kupov besedil brez pravega namena) specializirana.

See Also:

Download slides icon Download slides: single_popic_korpusi_01.pdf (3.0 MB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: