Litostroj

moderator: Violeta Bulc, VIBACOM, d.o.o.
author: Miroslav Gnamuš, Litostroj Ulitki d.o.o.
author: Branko Mardžetko, Litostroj Ulitki d.o.o.
author: Aleš Mikuž, Litostroj Ulitki d.o.o.
author: Marko Tandelr, Litostroj Ulitki d.o.o.
author: Janez Ferlinc, Litostroj Ulitki d.o.o.
author: Dragan Mihailović, Odsek za kompleksne snovi, Institut "Jožef Stefan"
published: May 5, 2011,   recorded: May 2011,   views: 3741
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Odnos do vizije in poslanstva podjetja se v poslovnih sistemih rado zanemarja. Ta bistvena dvojica obstoja podjetja ima pogosto še največ prostora v zapisih letnih poročil. Da bi podjetje lahko živelo svoje poslanstvo in vizijo, mora najprej znati vzpostaviti kvalitetno interakcijo med njim in posamezniki, ki so v njem zaposleni. Šele takrat dobimo zgodbo o uspehu, kakršna se odvija tudi v družbi Litostroj ulitki.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: