Adria Mobil

moderator: Violeta Bulc, VIBACOM, d.o.o.
author: Sonja Gole, ADRIA MOBIL, d.o.o.
author: Mojca Novak, Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu
author: Slavica Smrekar Šterk, ADRIA MOBIL, d.o.o.
author: Slavica Smrekar Šterk, ADRIA MOBIL, d.o.o.
author: Stane Bukovec, ADRIA MOBIL, d.o.o.
author: Anton Kastrevc, ADRIA MOBIL, d.o.o.
author: Iztok Kunstek, ADRIA MOBIL, d.o.o.
author: Bruno Korelič
published: May 4, 2011,   recorded: May 2011,   views: 4237
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Podjetje je živ organizem, ki ga lahko opazujemo v širšem okolju poslovnega ekosistema, ki mu pripada. Poslovni ekosistem sestavlja 8+1 ključnih odnosov in je zasnovan na osnovnem principu jin in jang energij: štiri vrste odnosov so usmerjene navznoter, štiri navzven, skupni, povezovalni pa je deveti ključni odnos – odnos posameznikov v podjetju, ki ga imajo sami do sebe. Oddaja Poslovni ritmi na primeru podjetja Adrie Mobil s pomočjo kroga odnosov tokrat prikazuje značilnosti uspešnega odnosa do strank.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: