Acroni

moderator: Violeta Bulc, VIBACOM, d.o.o.
author: Tibor Šimonka, SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d.
author: Vasilij Prešeren, Acroni, d.o.o.
author: Ljubo Osovnikar, Acroni, d.o.o.
author: Petra Filipič Špiler, Acroni, d.o.o.
author: Avguštin Novšak, Acroni, d.o.o.
author: Alenka Kosmač, Acroni, d.o.o.
author: Branko Banko, Acroni, d.o.o.
author: Andreja Purkart, Acroni, d.o.o.
author: Franc Beravs, Eko sklad, j.s.
author: Rajko Dolinšek, Informa Echo d.o.o.
published: May 5, 2011,   recorded: May 2011,   views: 3529
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Za učinkovito razumevanje poslanstva in vizije posameznega podjetja je pomembno, da razumemo njegov odnos in vlogo, tako na lokalnem, kot globalnem nivoju. Ljudje smo med seboj zelo povezani, kar je še posebej razvidno v odnosu do našega skupnega naravnega okolja. Acroni je eno od slovenskih podjetij, ki se močno zaveda pomena inovativnosti in ozaveščenosti v odnosu do okolja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: