Učenje povzemanja besedil s pretvorbo v semantično mrežo

author: Jure Leskovec, Computer Science Department, Stanford University
published: Feb. 25, 2007,   recorded: November 2004,   views: 7979
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Delo Jurija Leskovca, pod mentorstvom akad. prof. dr. Ivana Bratka, sodi na področje elektronske obdelave dokumentov v naravnem jeziku. Ukvarja se s težkim problemom avtomatske izdelave povzetkov besedil. Zaradi vrtoglavo naraščajoče količine elektronsko dostopnih dokumentov je to področje raziskav izrednega praktičnega pomena.

Leskovec je izdelal sistem, ki z globoko stavčno analizo določi logično strukturo besedila. Iz te strukture izloči trojice osebek-povedek-predmet, ki jih poveže v semantični graf. Iz množice primerov takih grafov se sistem z metodo podpornih vektorjev sam nauči razpoznavati, katere trojice sodijo v povzetek in katere ne. Leskovec je s poskusi na velikih bazah podatkov pokazal, da je njegov pristop učinkovit in zelo obetaven v primerjavi z obstoječimi metodami.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: