Evropska raziskava o jezikovnih kompetencah

author: Ana Mlekuž, Pedagoški inštitut
author: Tina Rutar Leban, Pedagoški inštitut
author: Karmen Pižorn, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani
author: Tina Vršnik Perše, Pedagoški inštitut
published: July 3, 2012,   recorded: June 2012,   views: 3224
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na konferenci so bili predstavljeni uradni rezultati Evropske raziskave o jezikovnih kompetencah, ki je preverjala znanje učencev ob koncu obveznega šolanja iz dveh najpogosteje poučevanih tujih jezikov v posamezni državi (v Sloveniji znanje angleščine in nemščine).

Evropsko raziskavo o jezikovnih kompetencah (European Survey on Language Competences – ESLC 2011) je zasnovala Evropska komisija v podporo razvoju politik za učenje jezikov. Poleg Slovenije je raziskavo izvedlo še 16 držav oz. regij (Anglija, vse tri jezikovne regije Belgije, Bolgarija, Estonija, Francija, Grčija, Hrvaška, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Španija in Švedska). Slovenski del raziskave je izvajal Pedagoški inštitut kot del aktivnosti projekta 'Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju – Evalvacija vzgoje in izobraževanja na podlagi mednarodno priznanih metodologij‘, ki ga omogoča sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Rezultate so predstavile:

dr. Tina Rutar Leban, Pedagoški inštitut – nacionalna koordinatorica ESLC 2011 doc. dr. Karmen Pižorn, Pedagoška fakulteta Ljubljana – članica Advisory Board-a ESLC 2011 dr. Tina Vršnik Perše, Pedagoški inštitut – asistentka nacionalne koordinatorice ESLC 2011 Ana Mlekuž, Pedagoški inštitut – Data Manager ESLC 2011

See Also:

Download slides icon Download slides: single_evropska_raziskava_01.pdf (688.5 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: