Možgani - Od Elektrike do Spomina

author: Vita Štukovnik, Institute of Clinical Neurophysiology, University Medical Centre Ljubljana
author: Simon Brežan
published: Sept. 17, 2009,   recorded: September 2009,   views: 5042
Categories

See Also:

Download slides icon Download slides: sep09_brezan_meos_01.ppt (1.6 MB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

 Watch videos:   (click on thumbnail to launch)

Watch Part 1
Part 1: Možganske Električne Oscilacije in Spomin 08:22
!NOW PLAYING
Watch Part 2
Part 2: Raziskovanje Možganov: Od Elektrike do Spomina 01:30
!NOW PLAYING

Description

Električna aktivnost živčnih celic predstavlja enega osnovnih mehanizmov delovanja možganov, ki posredujejo različne duševne procese (npr. zaznavanje, spomin, čustvovanje, odločanje). Beležimo in preučujemo jo lahko s pomočjo metode elektroencefalografije (EEG). Sodobni pogled na delovanje možganov pravi, da posamezno funkcijo posredujejo prostorsko ločeni možganski centri, ki pa delujejo sočasno. Na kakšen način je torej usklajeno njihovo delovanje? Predstavljena bo novejša metoda EEG-koherence za preučevanje tovrstne komunikacije v možganih, na primeru procesov spomina.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: