Lacanove antifilozofske operacije

moderator: Nina Krajnik, Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo
author: Carlos Gómez Camarena, Ibero-American University
published: Oct. 14, 2016,   recorded: October 2016,   views: 2297
Categories

See Also:

Download Video - generic video source Download sdzlp_camarena_lacan_01.mp4 (Video - generic video source 2.1 GB)

Download Video Download sdzlp_camarena_lacan_01_1024x576_h264.mp4 (Video 754.9 MB)

Download Video Download sdzlp_camarena_lacan_01_1280x720_h264.mp4 (Video 1.0 GB)

Download Video Download sdzlp_camarena_lacan_01_640x360_h264.mp4 (Video 332.7 MB)

Download Video Download sdzlp_camarena_lacan_01_852x480_h264.mp4 (Video 451.7 MB)


Help icon Streaming Video Help

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Predavanje se bo osredotočilo na koncept antifilozofije v Lacanovem poznem poučevanju in njeno rabo v psihoanalitični kliniki. V ospredju bodo klinične konsekvence antifilozofske operacije, ki jih je Lacan razvil v okviru Klinične sekcije Univerze Vincennes leta 1975, ko je antifilozofijo postavil kot eno od štirih temeljnih vednosti.

Lacan je v Seminarju o transferju ob primeru Malega Hansa poudaril, da je vsak analizant "mali filozof’". Toda v filozofske vode se Lacan ni podajal z namenom filozofije, pač pa izključno zato, da bi se izognil katastrofalnim posledicam tako imenovanega post-freudovstva. A kako je mogoče, da so psihoanalitiki, nezainteresirani za filozofijo, lahko izpostavili tako ključne napake filozofov? Predavanje bo poudarilo tezo, da je antifilozofija temeljni koncept ponovnega branja Lacana na način psihoanalitične klinike. Ob tem se bo približalo antifilozofiji, toda ne kot vednosti, pač pa kot seriji operacij, ki so na delu v analizantovem diskurzu. Te antifilozofske operacije je mogoče najti pri Pascalu, Marxu, Descartesu, Sokratu, Kierkegaardu ali Wittgesteinu, toda zaključijo se lahko le prek Freuda ali pa matematičnega, poetičnega ali religioznega elementa.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: