Se lahko uravnotežimo?

author: Alenka Burja, Ministry for Environment and Spatial Planning
published: Oct. 18, 2007,   recorded: October 2007,   views: 2842

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

20 % najbogatejšega svetovnega prebivalstva porabi 75 % naravnih virov. Premoženje dvesto petindvajsetih najbogatejših posameznikov je enako letnemu dohodku 47 % najrevnejših ljudi na svetu oziroma dveh in pol milijard ljudi." Rast prebivalstva bo povzročila neizmeren pritisk na naravne vire, na biološko raznolikost in na ekološko ravnovesje planeta. Glavni izziv je drugačna in učinkovita potrošnja, saj je treba možnosti za potrošnjo velikokrat le bolj smotrno porazdeliti.

See Also:

Download slides icon Download slides: sa07_ljubljana_burja_alenka.pdf (236.8 KB)

Download slides icon Download slides: sa07_ljubljana_burja_alenka.ppt (198.0 KB)


Help icon Streaming Video Help

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: