OPTIKA – lom in odboj svetlobe

author: Jaka Medved, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
author: Sabina Vute, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
author: Žan Močivnik, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
author: Tina Konečnik, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
published: March 3, 2011,   recorded: March 2011,   views: 12265
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Posnetek vsebuje nekatere osnovne fizikalne poskuse na področju optike. V posnetku smo prikazali mavrico, različen lom in odboj svetlobe glede na leče oz. zrcala, ki smo jih uporabili. Glavna ideja projekta je bila izdelati posnetek, ki bi učitelju pripomogel k pestrosti ure ali boljšemu prikazu obravnavane snovi. Poskusi so tako prikazani s slikami in konkretnimi primeri. Naša želja je bila bolj nazorno prikazati učno snov, saj smo na posnetku uporabili tri laserje, med tem ko učitelji navadno pri demonstracijah uporabljajo le enega. Videoposnetki so narejeni tako, da lahko učitelj ob njih podaja razlago, saj smo se izognili zapisom formul, ker bi s tem izgubili bistvo posnetka – prikaz poskusa. Posnetek je razdeljen na 4 večje sklope: izdelava mavrice s pomočjo prizme, lom svetlobe, odboj svetlobe in nastajanje slik s pomočjo zrcal.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 Domen, March 26, 2012 at 5:04 p.m.:

2x piše konveksna leča

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: