Odvisniki

produced by: Osnovna šola Naklo
author: Nejc Balantič, Osnovna šola Naklo
author: Domen Balantič, Osnovna šola Naklo
author: Vesna Ahčin, Osnovna šola Naklo
author: Mitja Bajželj, Osnovna šola Naklo
author: Mitja Bajželj, Osnovna šola Naklo
author: Jaka Gubanc, Osnovna šola Naklo
author: Rok Hodobivnik, Osnovna šola Naklo
author: Gregor Jovan, Osnovna šola Naklo
author: Urša Kavčič, Osnovna šola Naklo
author: Vid Križnar, Osnovna šola Naklo
author: Ajda Kunčič, Osnovna šola Naklo
author: Blaž Logonder, Osnovna šola Naklo
author: Jera Marčun, Osnovna šola Naklo
author: Lučka Markič, Osnovna šola Naklo
author: Eli Miklavčič, Osnovna šola Naklo
author: Andrej Novinec, Osnovna šola Naklo
author: Lucija Perne, Osnovna šola Naklo
author: Magdalena Rakovec, Osnovna šola Naklo
author: Milena Šokčević, Osnovna šola Naklo
author: Ula Weisseisen, Osnovna šola Naklo
author: Mojca Zupančič, Osnovna šola Naklo
coauthor: Gašper Žun, Osnovna šola Naklo
published: June 16, 2010,   recorded: March 2010,   views: 7487
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V učnem načrtu za slovenščino je pod izobraževalnimi cilji zapisano, da se učenci v 8.razredu seznanijo s podredno zloženo povedjo, tj. z vrstami odvisnikov. Posnetek na zabaven način pomaga učencem utrditi znanje o vrstah odvisnikov. Vsi izobraževalni cilji so vpleteni v vloženo zgodbo dečka (oddaja Zmenkarije), ki po dolgotrajnem učenju sanja o vprašačnicah in vrstah odvisnikov, ki so personificirani v podobi deklet in fantov. Predstavitev je prilagojena različnim zaznavnim tipom učencem (vizualnim, slušnim in kinestetičnim), saj so informacije podane skozi vse skozi vse omejene kanale. Dodana vrednost posnetka je tudi možnost vključitve interaktivnih vaj z glasovalnimi sistemi in vpeljavo videa v programe za interaktivno tablo. Učitelj slovenščine lahko posnetek uporabi v vseh fazah učnega procesa (od uvodne motivacije do utrjevanja), hkrati pa z njim spodbudi kreativnost učencem, s katero bi lahko presegli zgolj suhoparno, nedinamično teoretično obravnavo novih slovničnih tem.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: