Event: Academic Organisations » Jožef Stefan Institute » RTK 2008 - Tekmovanje IJS v znanju računalništva RTK 2008 - Tekmovanje IJS v znanju računalništva

View orderType of content

 
 
 
 
 
 

Language

 
 
 
 
 
 
 

Year

From:
To:

 


...Search a Keyword

 
 
event header image

RTK 2008 - Ljubljana   

RTK 2008 - Tekmovanje IJS v znanju računalništva

Tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanimajo programiranje in algoritmi. Poudarek ni toliko na tehnikalijah in samem kodiranju, pač pa na razmišljanju o algoritmu, ki reši posamezen problem. Tekmovanje bomo organizirali v sodelovanju s Fakulteto za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Zamisel o nastanku tekmovalnih dni Instituta Jožef Stefan je nastala z namenom spodbujati medpredmetno povezovanje, interdisciplinarnost in timsko delo dijakov. S tekmovanji želimo širiti in poglabljati znanja dijakov in jim hkrati omogočiti, da se preizkusijo ob reševanju zahtevnejših nalog in problemov. Cilj tekmovanj je odkrivati in spodbujati nadarjene dijake. S tekmovalnimi dnevi IJS želimo tudi promovirati znanost in vzpostaviti sodelovanje med šolami ter IJS. Letos smo pripravili tri tekmovanja, v prihodnjih letih pa nameravamo program tekmovalnih dni IJS še razširiti.

Uradna stran tekmovanja se nahaja tukaj.

Povezave na posnetke RTK tekmovanj na Videolectures.Net:
RTK 2006
RTK 2007
RTK 2009
RTK 2010
RTK 2011
RTK 2012

Categories
[syn]  4119 views, 07:33  
flagOtvoritev in začetek tekmovanjaOtvoritev in začetek tekmovanja
Marko Grobelnik, Andrej Brodnik, Tina Anžič Marko Grobelnik, Andrej Brodnik, Tina Anžič

Tekmovanje v izobraževalnih videoposnetkih


Cilj tekmovanja v izobraževalnih video vsebinah je spodbuditi produkcijo izobraževalnih vsebin na osnovnih in srednjih šolah ter univerzah in na ta način omogočiti ter povečati dostopnost do uporabnih znanj in obenem dopolniti klasične oblike poučevanja.

Pripraviti je bilo potrebno video izobraževalno vsebino s področja učnih vsebin na osnovnih ali srednjih šolah. Posnetek je lahko bil s kateregakoli področja tako naravoslovnih, humanističnih, družboslovnih ali ekonomskih ved. Nekaj predlaganih tem izobraževalnih posnetkov: predstavitev različnih panog; poskusi in vaje (lahko tudi vezani na učni program) s področja okolja, fizike, računalništva, multimedije idr., predavanje o določeni snovi. Posnetek je lahko pripravil eden ali več avtorjev. Posnetki so bili razvrščeni v dve tekmovalni skupini: osnovnošolsko ter srednješolsko skupaj s študentsko. Vsebinsko so bili posnetki razvrščeni v naslednje kategorije:

  • dokumentarni film,
  • kratki film,
  • predavanje ali znanstveni poizkus,
  • kratki znanstveni poizkusi, posneti z mobilnimi telefoni, dolžine do dveh minut.
[syn]  4806 views, 44:42  
flagKrško skozi štiri letne časeKrško skozi štiri letne čase
Enia Bajc, Simona Gorjan, et al. Enia Bajc, Simona Gorjan, Klara Eva Kukovičič, Žan Koprivnik, Urša Bernardič, Katarina Bevc
votesvotesvotesvotesvotes 2489 views, 06:13  
lockedflagStojalo za lepilni trakStojalo za lepilni trak
Anže Čarni, Jaka Šmid Anže Čarni, Jaka Šmid
votesvotesvotesvotesvotes 2517 views, 09:08  
lockedflagDrugačnostDrugačnost
Tjaša Kosič, Tina Noč, et al. Tjaša Kosič, Tina Noč, Jeruša Jeraj, Patricia Rozman, Anja Knap, Maša Todorović, Mark Mišič
2751 views, 32:02  
lockedflagS kamero po Lipniški doliniS kamero po Lipniški dolini
Katja Pogačnik, Aneta Gabrovec, et al. Katja Pogačnik, Aneta Gabrovec, Flora Ema Lotrič, Katarina Gosnik, Mojca Škofic
2187 views, 18:01  
lockedflagOd bobovca do železaOd bobovca do železa
Samo Ješe, Mojca Škofic Samo Ješe, Mojca Škofic

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: