Radovan Žerjav
homepage:http://www.mzp.gov.si/si/o_ministrstvu/vodstvo/
search externally:   Google Scholar,   Springer,   CiteSeer,   Microsoft Academic Search,   Scirus ,   DBlife

Description

Radovan Žerjav se je rodil 2. decembra 1968 v Mariboru. Po končani dvojezični osnovni šoli v Lendavi je obiskoval naravoslovno-matematično smer na srednji šoli v Murski Soboti, po odsluženi vojaščini pa se je leta 1988 vpisal na Tehniško fakulteto Univerze v Mariboru, kjer je leta 1993 diplomiral s področja kemijske tehnologije. Ob delu je leta 1996 študij nadaljeval na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, kjer je z uspešnim zagovorom »Analize reakcijskih in separacijskih metod pri proizvodnji biodieselskega goriva« leta 2003 tudi promoviral v magistra znanosti s področja kemijske tehnologije.

Takoj po končanem študiju se je zaposlil v podjetju Nafta Lendava. Začel je kot tehnolog predelave nafte (1993), tri leta kasneje napredoval v vodjo oddelka tehnološke operativne priprave proizvodnje (1996), novembra 1999 pa je postal vodja razvoja za celotno podjetje. Februarja  2002 je prevzel dela in naloge tehničnega direktorja Nafte Petrochem, od januarja 2004 pa je hkrati opravljal še dela in naloge pomočnik direktorja Nafte Lendava za tehnično področje. Marca 2007 je bil imenovan za direktorja družbe Nafta Biodizel, d.o.o., ki je bila ustanovljena za vzpostavitev proizvodnje biodizla v skupini Nafta Lendava. Obe funkciji je opravljal do 12. septembra 2007, ko je bil izvoljen za ministra.

Mag. Radovan Žerjav je sam ali kot soavtor v domačih in tujih medijih objavil več strokovnih člankov.
Aktivno govori nemški in angleški jezik, pasivno pa tudi madžarskega.
Minister mag. Radovan Žerjav živi v Krogu pri Murski Soboti. Je poročen; ima sina. V prostem času se ukvarja s kolesarjenjem, igranjem kitare in jadranjem.


Lecture:

lecture
flag Uvodni nagovor
as author at  European Transport Research Arena (TRA), Ljubljana 2008,
2675 views