Kemijsko reakcijsko inženirstvo

author: Blaž Likozar, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Aug. 14, 2013,   recorded: June 2013,   views: 3289
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Programska skupina študira kemijske pretvorbe različnih izhodnih specij v želene produkte v homogenih in heterogenih kataliziranih ter nekataliziranih sistemih. Pri tem eksperimentalne in teoretske raziskave izpostavljajo termodinamske možnosti teh pretvorb na eni strani, na drugi pa kinetiko, ki določa dimenzije naprav, v katerih potekajo pretvorbe oziroma kemijske reakcije. Ker se v praksi večina kemijskih pretvorb odvija v večfaznih sistemih, je v raziskavah posebno izpostavljen študij medsebojnega vpliva kemijske kinetike in transportnih pojavov in matematčno modeliranje večfaznih reaktorjev. V iskanju trajnostnih tehnologij skupina študira tudi kemijske procese, ki potekajo v nekonvencionalnih medijih kot so superkritični fluidi in ionske tekočine. Pomembna elementa raziskav sta iskanje in razvoj novih bolj aktivnih in selektivnih katalizatorjev ter razvoj reaktorjev za procese s komercialnim potencialom (na primer, odstranjevanje nitratov iz pitne vode in katalitska oksidacija organskih nečistoč v industrijskih odpadnih vodah).

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: