Tranzientni dvofazni tokovi

author: Iztok Žun, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Sept. 23, 2011,   recorded: September 2011,   views: 4906
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Izvirno gonilo tehničnega napredka prenosa toplote in snovi se nahaja v razvoju razumevanja fizike večfaznih tokov in, po osvojitvi tega vpogleda, v razvoju ustreznih matematičnih modelov za napovedovanje teh pojavov. Raziskovalni program Tranzientni dvofazni tokovi, financiran za obdobje 2009 do 2014, zajema tri udarne smeri: principe kompleksne dinamike fluidov, fizične probleme povzročenimi s tokovi in interakcije fluid-okoliška struktura. Kratka audio-video predstavitev demonstrira, da obravnavani večfazni tokovi niso omejeni zgolj na preproste geometrije, temveč vključujejo tudi kompleksne sisteme vključno z različnimi tipi mej in gibajočimi se površinami (kot n.pr. mešala), ki se običajno pojavljajo v industrijskem okolju. Seznam raziskovalcev programa in njihove reference so dosegljive na http://sicris.izum.si/, šifra ARRS P2-0162.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: