Raziskovanje krasa

author: Tadej Slabe, Inštitut za raziskovanje krasa, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Sept. 6, 2012,   recorded: April 2012,   views: 2658
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Slovenija je tudi kraška in krasoslovna dežela. Naš matični Kras je dal ime za pokrajine na karbonatnih kamninah in z njegovimi opisi se je začelo razvijati krasoslovje. 44 % Slovenije je kraške in več kot polovica voda za oskrbo je iz kraških vodonosnikov.

Dobro delo v Programu nam omogoča razvijati izjemno mednarodno tradicijo slovenskega krasoslovja. Sodelujemo s krasoslovci s celega sveta in jih povezujemo tudi z mednarodno Krasoslovno akademijo. Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU je eno najbolj pomembnih mednarodnih raziskovalnih in študijskih krasoslovnih središč. Kras proučujemo doma in v številnih tujih državah, kjer pogosto pomagamo tudi pri razvoju krasoslovja. Kot vodilni v svetu razvijamo celostno krasoslovje, tako vsebinsko kot organizacijsko.

Mednarodno tvorno razvijamo vsa najbolj pomembna področja krasoslovja. Celostno proučujemo tri razsežne kraške pokrajine, njihovo površje, jame in vode. Poglabljamo znanje o geologiji krasa in vplivu kamnin ter tektonike na razvoj kraških pojavov, o geomorfologiji krasa in povezanosti s podzemeljskimi kraškimi pojavi ter o oblikovanju ter razvoju jam v različnih kamninah in razmerah. Posebnost pozornost posvečamo proučevanju kraških vodonosnikov. Pri tem si pomagamo tudi s sledenji voda in raznovrstnimi modeli, ki omogočajo njihovo rabo in varovanje. Z biološkimi in mikrobiološkimi raziskavami pripravljamo izhodišče za razumevanje ekologije krasa.

Razvijamo sodobne načine proučevanja, od terenskih raziskav z zveznimi meritvami in laboratorijskih proučevanj do modeliranja kraških pojavov na mavcu in računsko računalniških modeliranj procesov zakrasevanja in oblikovanja krasa ter značilnosti pretakanja voda, ki ga oblikujejo. Interdisciplinarna nadgradnja izsledkov nam omogoča spoznavati razvoj krasa v različnih razmerah in starost kraških pojavov. Proučujemo tudi zgodovino krasoslovja.

Izdajamo krasoslovno revijo Acto carsologico z mednarodnim indeksom citiranosti in knjige v naši zbirki Carsologica. V zadnjih petnajstih letih petindvajset.

Sveže znanje predstavljamo tudi na naši Mednarodni krasoslovni šoli, največjem vsakoletnem mednarodnem srečanju krasoslovcev. Le celostno poznavanje in razumevanje naše kraške dediščine je dobro izhodišče za načrtovanje življenja na krasu in poučevanje o njem. Sodelujemo pri načrtovanju in izvedbi večjih posegov na krasu in njegovem varovanju. V zadnjem času pri oskrbi z vodo, gradnji prometnic in urejanju kraških pojavov za turistične namene.

Ustanovili smo in vodimo v svetu edini krasoslovni podiplomski študij, v katerem si raziskovalci lahko pridobijo naziv doktor krasoslovja. Urejamo eno najbolj popolnih krasoslovnih knjižnic.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: