Algorithmi in optimizacijski postopki v telekomunikacijah

author: Sašo Tomažič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Sept. 6, 2012,   recorded: September 2011,   views: 2447
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V zadnjem desetletju smo priča velikanskemu napredku na področju telekomunikacij. Telekomunikacije so postale del skorajda vseh vidikov našega vsakdanjega življena. Širokopasoven dostop je sedaj na voljo večini gospodinjstev v zahodnem svetu. Še več, paradigma »kjerkoli, kadarkoli« se sedaj že uresničuje. Vendar nam danes ne zadoščajo več preprosti telefonski klici. Svoje mobilne naprave uporabljamo tudi za bančništvo, nakupovanje, navigacijo, zabavo in nešteto drugih stvari.

V bližnji prihodnosti pričakujemo še veliko večji napredek. Imamo vizijo oddaljene prisotnosti. Imeli bomo občutek, kot da je oseba, s katero se pogovarjamo, z nami v istem prostoru. Govorimo tudi o pametnih hišah, internetu stvari, senzorskih omrežjih, navidezni in obogateni resničnosti ter še o marsičem drugem.

Vse to pa zahteva še bolj zaneslive komunikacije in še več pasovne širine, ki je na voljo vsakemu uporabniku. Viri, ki jih imamo na voljo, pa so žal omejeni, zato jih moramo izkoristiti v največji možni meri. Naš raziskovalni program »Algoritmi in optimizacijski postopki v telekomunikacija« se spopada s temi izzivi. Potrebujemo namreč nove pristope vseh slojih telekomunikacij, od samega fizičnega prenosa elektromagnetnih signalov vse do telekomunikacijskih storitev in njihovega doživljanja pri uporabniku.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: