Teorija grafov

author: Sandi Klavžar, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Sept. 6, 2012,   recorded: April 2012,   views: 3076
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Teorija grafov je eno izmed najbolj uporabnih področje matematike, izven matematike je uporabno na primer v kemiji, molekularni biologiji, bioinformatiki in družboslovju. Tudi izjemno aktualna teorija velikih omrežij temelji na teoriji grafov. Gre za eno izmed najbolj prepoznavnih in v svetu uveljavljenih področij slovenske matematike, v skupnosti se je uveljavil izraz »Slovenska šola teorije grafov.« Področja teorije grafov in povezanih področij, ki jih programska skupina še posebno razvija, so topološka teorija grafov, strukturna teorija grafov, spektralna teorija grafov, metrična teorija grafov, grafovski produkti, barvanja grafov, algoritmi na grafih, računska geometrija, kombinatorična optimizacija, problemi Hanojskega stolpa ter aplikacije naštetih področij.

Skupino sestavljajo raziskovalci z Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, z vsake od teh dveh univerz je v skupini približno polovica članov. Zato je izjemno pomemben združevalni učinek skupine, ki omogoča plodno sodelovanje med raziskovalci z obeh univerz. Skupina v sedanji sestavi je nastala leta 2004 in sicer z združitvijo »mariborske« programske skupine Grafovski produkti in metrična teorija grafov ter »ljubljanske« programske skupine Topološka teorija grafov.

Svojo odličnost dokazujemo z vrhunskimi objavami, številnimi vabljenimi predavanji na mednarodnih konferencah in univerzah ter z delom v uredniških odborih osrednjih, tudi prestižnih, revij s področja teorije grafov in širše iz diskretne matematike. Še en vidik našega odmevnega delovanja so štiri znanstvene monografije objavljene pri vodilnih svetovnih znanstvenih založnikih. Prvi dve, Product graphs: Structure and Recognition, ki je leta 2000 izšla pri Wiley-Interscience ter Graphs on Surfaces iz leta 2001 pri Johns Hopkins University Press, sodita med najbolj odmevna dela slovenske matematike, v letu 2008 in 2011 sta se jima pridružila še dva naslova pri A K Peters in CRC Press.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: