Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija "pametnih" novih materialov

author: Janez Dolinšek, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Sept. 6, 2012,   recorded: April 2012,   views: 2608
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Raziskovalni program se izvaja na Odseku za fiziko trdne snovi Instituta "Jožef Stefan" pod vodstvom prof. dr. Janeza Dolinška. V zadnjem desetletju so bili odkriti novi pametni materiali z izjemnimi strukturnimi, fizikalnimi, kemijskimi in mehanskimi lastnostmi. Nekateri od teh materialov kažejo kombinacije lastnosti, ki so v klasičnih materialih medsebojno nezdružljive. Mednje štejemo kombinacijo električnega prevodnika in toplotnega izolatorja ter kombinacijo trdote, elastičnosti in majhnega količnika trenja. V pametnih materialih obstaja pojav termičnega spomina, kjer lahko zapišemo bajt digitalne informacije le s temperaturno manipulacijo materiala brez prisotnosti električnega, magnetnega ali elektromagnetnega polja. Zanimivi so tudi materiali s sklopljenimi magnetnimi in električnimi lastnostmi, kjer lahko magnetne lastnosti kontroliramo z električnim poljem in obratno. Delo na raziskovalnem programu je usmerjeno v razvoj in raziskave novih spojin iz razredov kvazikristalov, kompleksnih kovinskih spojin, kovinskih stekel, multiferoičnih materialov, nanomaterialov in nanokompozitov, magnetno frustriranih sistemov, feroelektričnih filmov, tekočih kristalov, fulerenskih derivatov na osnovi ogljika, težkih fermionskih prevodnikov, nekonvencionalnih superprevodnikov in materialov z velikim elektrokaloričnim in termoelastičnim odzivom. Pri raziskavah uporabljamo eksperimentalne metode jedrske magnetne resonance, elektronske paramagnetne resonance, meritve električne prevodnosti, termoelektrične napetosti, Hallovega koeficienta, toplotne prevodnosti, specifične toplote, frekvenčno-odvisne visokoločljivostne kalorimetrije, linearne in nelinearne dielektrične spektroskopije ter metode za meritve magnetnih lastnosti. Med večjimi dosežki skupine velja omeniti odkritje in razvoj termične spominske celice na osnovi kompleksnih kovinskih spojin, v katero smo samo s spreminjanjem temperature uspeli zapisati poljubne ASCII znake, ki predstavljajo tekst v računalnikih. Odkritje obeta razvoj področja termičnega računalništva, kjer matematične operacije izvajamo s spreminjanjem temperature, brez prisotnosti električnega ali magnetnega polja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: