Inteligentni polimerni materiali in tehnologije

author: Andreja Popit, Inštitut za Sonaravne Inovativne Tehnologije (ISIT)
author: Marko Bek, Gorenje gospodinjski aparati, d.d.
author: Alexandra Aulova, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
author: Joamin Gonzalez Gurtierrez, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
author: Igor Emri, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Sept. 6, 2012,   recorded: April 2012,   views: 5249
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

V promocijskem videu je predstavljeno delo raziskovalne skupine Centra za eksperimentalno mehaniko, ki deluje v okviru Fakultete za strojništvo, Univerze v Ljubljani. Naše raziskovanje je osredotočeno predvsem na časovno odvisno vedenje bio- in sintetičnih polimernih materialov in njihovih kompozitov, izpostavljenih ekstremnim termo-mehanskim obremenitvam. Časovno odvisni materiali spadajo med kompleksne disipativen sisteme, zato se skupina v zadnjme času intenzivno ukvarja z raziskovanjem področja mehanike disipativnih sistemov.

Disipativni sistemi so kompleksni sistemi, v katerih poteka istočasno več procesov, ki so v medsebojni interakciji. Značilnost vseh disipativnih sistemov je, da se njihove lastnosti spreminjajo s časom in so zato močno odvisne od hitrosti spreminjanja zunanje obremenitve, oziroma prostorsko-časovne skale na kateri pride do interakcije med dvema ali več procesi.

V promocijskem videu so predstavljeni trije projekti, s katerimi se raziskovalna skupina ukvarja v sodelovanju z vodilnimi mednarodnimi korporacijam, in predstavljajo tehnološke preboje v svojem segmentu:

  1. Osteointegrativni dentalni in ortopedski implantati v sodelovanju s korporacijo FRESENIUS Razvoj prvih bio-kompatibilnih osteointegrabilnih dentalnih implantatov na svetu
  2. Transparentni in lahki neprebojni polimerno-stekleni kompoziti v sodelovanju s korporacijo SCHOTT Razvoj nove generacije transparentnih in lahkih neprebojnih stekleno-polimernih kompozitov
  3. Razvoj Nano-PIM tehnologije v sodelovanju s korporacijo BASF. Razvoj novih materialov za dosego ne-konvencionalnih efektov, ki lahko vodijo v zmanjšanje viskoznosti mešanice materiala in izboljšanje kvalitete končnega izdelka.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: