Računalniški vid

author: Franc Solina, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Sept. 6, 2012,   recorded: April 2012,   views: 2908
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Računalniški vid se ukvarja z interpretacijo informacij v slikovni obliki. Podobno kot ljudje s pomočjo vida razpoznavamo osebe, predmete in našo neposredno okolico, da bi se lahko v njej gibali in delovali, naj bi računalniški vid to omogočil tudi računalnikom oziroma robotom.

Programska skupina Računalniški vid deluje na Univerzi v Ljubljani od leta 1999. V okviru dveh laboratorijev na Fakulteti za računalništvo in informatiko raziskuje skoraj 20 ljudi, ena od naših raziskovalk pa je zaposlena na Filozofski fakulteti.

V zadnjem obdobju pa se računalniški vid vedno bolj povezuje z drugimi področji umetne intelligence, predvsem s strojnim učenjem, saj je sedaj naš glavni cilj razvoj sistemov, ki so se sposobni inteligentno obnašati in delovati v neprilagojenem vsakdanjem človeškem okolju.

V naših raziskavah smo se usmerili k odkrivanju zakonitosti interaktivnega kontinuiranega vizualnega učenja in učenja predstavitev za kategorizacijo predmetov.

Poleg temeljnih raziskav se ukvarjamo s številnimi aplikativnimi projekti, saj se zaradi vedno cenejših senzorjev in večje procesorske moči, uporaba računalniškega vida v praksi vedno bolj širi.

Med temi projekti omenimo inteligentne informacijske vmesnike, kjer sistem lahko v realnem času določi spol in starost ter položaj. Ukvarjamo se tudi z biometrijo, predvsem razpoznavanjem na osnovi obrazov in prstnih odtisov. Posebnost programske skupine Računalniški vid pa je uporaba računalniškega vida v kontekstu interaktivnih umetniških instalacij.

Naše raziskave so tesno vpete v evropski raziskovalni prostor. V zadnjih osmih letih smo sodelovali na devetih evropskih projektih petega, šestega in sedmega okvirnega programa, pri čemer je naš delež financiranja presegel dva in pol milijona evrov.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: