Družboslovna metodologija, statistika in informatika

author: Anuška Ferligoj, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Sept. 23, 2011,   recorded: September 2011,   views: 3121
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Raziskovalni program Družboslovna metodologija,statistika in informatika se izvaja že od leta 1998 naprej. Raziskovalni program je bil v letu 2005 in v letu 2006 med izbranimi najboljšimi programi, ki jih financira ARRS. V skupini sedaj sodeluje enajst raziskovalcev in pet mladih raziskovalcev.

Skupina raziskuje danes najbolj aktualne teme na področju družboslovne metodologije, statistike in informatike. Te so:

  1. analiza socialnih omrežij
  2. nove tehnologije in zbiranje podatkov
  3. merjenje in pojasnjevanje fenomenov informacijske družbe
  4. matematični modeli v družboslovju
  5. pravni, ekonomski, družbeni in informacijski vidiki zbiranja in obdelave podatkov

Skupina sodi med najvidnejše raziskovalne skupine v svetu na področju analize socialnih omrežij in na področju spletne metodologije. Člani skupine sodelujejo pri več mednarodnih raziskovalnih projektih, so člani v uredniških odborih najvidnejših mednarodnih znanstvenih revijah s področja metodologije in analize podatkov, so plenarni in vabljeni predavatelji na najvidnejših mednarodnih znanstvenih konferencah na tem področju, organizirali so več mednarodnih znanstvenih konferenc in delavnic, mednarodnih poletnih šol, so uredniki edine metodološke in statistične revije v Sloveniji Metodološki zvezki in imajo pomembne funkcije v več mednarodnih združenjih. Za svoje znanstvene dosežke so prejeli več prestižnih mednarodnih nagrad.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: