Kmetijske rastline - genetika in sodobne tehnologije

author: Branka Javornik, Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Sept. 6, 2012,   recorded: April 2012,   views: 3092
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Program »Kmetijske rastline – genetika in sodobne tehnologije« vključuje temeljne in aplikativne raziskave na različnih področjih kmetijstva in prehrane. Proučujemo kmetijske rastline, ki omogočajo visok in kakovostni pridelek. Zahtevne cilje sodobnega sortimenta je mogoče doseči samo z dobrim razumevanjem genetskih mehanizmov, ki pogojujejo različne lastnosti ter uporabo sodobnih postopkov žlahtnjenja. Uporaba sodobnih biotehnoloških metod v žlahtnjenju rastlin je usmerjena v indukcijo haploidov z ginogenezo in androgenezo ter uporabo genskega transferja. Raziskave indukcije haploidov pri čebuli uvrščajo skupino med vodilne v svetu saj naše metode uporablja večina svetovnih žlahniteljskih hiš, kot tudi slovensko podjetje. S Kmetijskim inštitutom Slovenije zaključujemo žlahtnjenje prvih slovenskih hibridnih sort zelja katerih linije smo pridobili preko haploidne indukcije iz mikrospor. Pričeli smo z raziskavmi za biotehnološke možnosti žlahtnjenja oljnih buč za vzgojo hibridnih slovenskih sort.

Genetske raziskave, ki so tudi v podporo žlahtniteljskemu programu hmelja, vključujejo kartiranje kvantitativnih lokusov povezanih s kakovostnimi parametri, pridelkom ter odpornostjo na bolezni in izolacijo kandidatnih genov. Primerjalna transkriptomika in genomika služi za študije interakcije gostitelj-patogen in za odkricanje viruletnih dejavnikov rastlinskih patogenov. S proteomskim pristopom pa proučujemo rastlinske glivne patogene in molekulske mehanizme odpornosti rastlin na patogene.

Skupina izkazuje obsežne rezultate na področju vrednotenja molekulske raznolikosti in genetske strukture pri rastlinah in glivah. Rezultati so pomembni pri ohranjanje in uporabi genskih skladov, za identifikacijsko sort ali za diagnostiko patogenov. V tem sklopu koordiniramo evropski projekt.

V raziskavah sodelujejo številni dodiplomskih in podiplomskih študenti, raziskave pa so tudi temelj kakovostne izvedbe pouka na študijskih programih. Skupina je vpeta v mednarodno izmenjavo znanja ter sodeluje z domačimi inštucijami in podjetji kjer uporabljamo pri nas razvite metodologije v raziskavah, pri žlahtnjenju rastlin in pri proizvodnji zdravil.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: