Anorganska kemija in tehnologija

author: Boris Žemva, Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, Institut "Jožef Stefan"
produced by: S.TV.A.d.o.o.
published: Sept. 6, 2012,   recorded: April 2012,   views: 2428
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem oksidacijskem stanju, kjer z uporabo v naši programski skupini razvitih reakcijskih posod in vakuumskih sistemov izvajamo reakcije z izredno reaktivnimi spojinami. Delo s trdnimi nestabilnimi vzorci nadalje poteka v suhi celici, kjer inertna atmosfera brez vlage in kisika zagotovi, da reaktivne spojine pri karakterizaciji ali nadaljnjih reakcijah ne razpadejo. Sestava produktov glede na vsebnost različnih elementov se določa v našem analitskem laboratoriju z uporabo različnih analitskih tehnik. Vidi se priprava analizatorja za določanje sestave produktov. Določene bolj stabilne produkte in katalitsko aktiven material poizkušamo uporabiti v aplikativne namene. V ozadju se vidi raztapljanje nekaterih kompleksov kovin prehoda v organskih topilih, ki lahko nato služijo za nanos na različne površine kot tanke plasti. V primeru ustreznih lastnosti se lahko naše rezultate prenese v tehnološki del programa, kjer imamo možnost izvajati reakcije v večjih količinah in preučevati njihovo direktno uporabo v industriji.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: