Arhitektura in filozofija danes

author: Rado Riha, Filozofski inštitut, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)
published: Sept. 21, 2010,   recorded: May 2009,   views: 3591
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Zgodovina arhitekture in dogajanja v sodobni arhitekturi nam kažejo, da srečanja arhitekture in filozofije niso ne nekaj redkega ne nekaj izjemnega. Osnovna teza prispevka je, da sta arhitektura in filozofija danes povezani na način, ki presega zgolj različne možne oblike njunega interdisciplinarnega sodelovanja. Obe področji mišljenja sta povezani v nekem bolj »eksistencialnem« pomenu: spoprijeti se morata namreč s problemi, ki odločajo o pogojih za možnost njunega nadaljnjega obstoja. Prispevek se bo osredotočil na dva takšna problema: poskušal bom pokazati, na kakšen način danes o eksistenci arhitekture in filozofije na eni strani odloča stara alternativa logike Enega proti logiki Mnoštva, na drugi strani pa koncept nerazločljivosti misli in dejanja.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Reviews and comments:

Comment1 DARE, August 7, 2013 at 2:24 a.m.:

... ljubi bog!

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: