Zelena luč: Pot v zeleno Ljubljano preko prostorov sodelovanja in povezanih skupnosti?

moderator: Nina Štros, Greenpeace Slovenia
panelist: Ana Kučan, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
panelist: Marko Peterlin, IPoP - Institute for Spatial Policies
panelist: Blaž Habjan, Zavod Tovarna
panelist: Alenka Korenjak, KD ProstoRož
panelist: Darja Matjašec, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: May 18, 2016,   recorded: May 2016,   views: 1751
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Tokrat je Zelena luč osvetlila podobo mest prihodnosti. Bodo to zgolj tehnološko dovršeni, enolični in prazni prostori individualnega ali pa trend suburbanizacije lahko ustavi ustvarjanje prostorov sodelovanja in povezanih skupnosti? So to edine perspektive za družbeno pravičenjši in trajnostni urban razvoj ali je rešitev kje drugje?

S sogovorniki_cami smo risali podobo Ljubljane leta 2050. Kako do rešitev, kjer se prostor razvija v skladu s potrebami prebivalstva? Katere prepreke moramo preiti, da bi Ljubljana kot celota postala prostor kakovostnega sobivanja, soustvarjanja in kakšne rešitve nam ponuja naše bližnje in daljno okolje?

Razpravo pripravljamo v sodelovanju z Greenpeace Slovenije in Inštitutom za politike prostora.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: