Knjižno kazalo: Biografije - kaj ima resnica s tem?

moderator: Ana Schnabl
panelist: Vesna Milek
panelist: Tadej Golob
panelist: Božo Repe, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
published: May 24, 2016,   recorded: May 2016,   views: 1294
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Na tokratnem literarnem večeru so gostje razpravljali o biografijah, njihovih resnicah in iskali odgovore na vprašanja kot so:

- Avtobiografije znanih polnijo založniške blagajne v tujini – pa pri nas?
- Kdo so sploh Slovenci, katerih biografije bi Slovenci množično brali?
- Kdo ali kaj napiše dobro biografijo: žmohtna snov ali sočen jezik?
- Kaj biografijo prodaja: priljubljen obraz ali ugledno avtorsko ime?
- Naj biografiji verjamemo?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: