Javna tribuna: Prostor za prostore - kaj nas povezuje in kaj deli?

moderator: Robert Bobnič, Zavod Radio Študent
moderator: Jernej Kaluža, Zavod Radio Študent
panelist: Matej Kavčič, Tovarna Rog
panelist: Andrej Pavlišič, AKC MetelkovaMesto
panelist: Barbara Rajgelj, Pritličje
panelist: Eva Matjaž, Poligon, zavod za razvoj kreativnih industrij
panelist: Simon Kardum, Center urbane kulture Kino Šiška
published: Dec. 5, 2016,   recorded: November 2016,   views: 2244
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Metelkova, Kinošiška, Poligon, Pritličje, Rog, Stara elektrarna - nekateri so javni zavodi, drugi zasebni zavodi, nekateri podjetja, nekateri avtonomne cone. Progresivni, robni, alternativni, odklonjeni od najlepšega mesta na svetu, najbrž celo brez skupnega imenovalca. Navznotraj pogosto heterogeni, eden do drugega včasih nespoštljivi, neprizanesljivi in kritični, skoraj vedno pa distancirani.

Kdo sploh so in kaj jih loči od drugih? Kaj je merilo njihove razlike: rezultati, ki jih vsak od njih proizvaja ali produkcijski pogoji, ki so jim podvrženi? Je d.o.o. ali javno financiran zavod lahko nekdo, ki dela razliko? Lahko nehierarhično in zunajpravno strukturirani prostori in ideologije, ki stojijo za njimi, sploh vzpostavljajo sodelovalne odnose z legalističnimi tvorbami, ki temeljijo na priznavanju oblastnega reda in ga s svojim obstojem utrjujejo? Kolikokrat se nominalna toleranca pretvori v realno sodelovanje? So vse te razlike konstitutivnega pomena ali zgolj posledica narcizma malih razlik?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: