Gospodarstvo za 1%

moderator: Klemen Ploštajner, Zadruga Zadrugator
panelist: Srečo Dragoš, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani
panelist: Maruša Babnik, Ekvilib Inštitut
published: Jan. 17, 2017,   recorded: January 2017,   views: 1339
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Svetovno gospodarstvo si je po krizi opomoglo in ponovno beleži rast. A Oxfamovo poročilo številka 210 z grafi, statističnimi podatki in tabelami pokaže, da plima ne dviguje vseh čolnov. Številke govorijo brutalno resnico: da si 62 najbogatejših ljudi lasti toliko premoženja kot spodnja polovica svetovnega prebivalstva; da premoženje najrevnejših pada in najbogatejših narašča; da ima najbogatejši odstotek prebivalstva v lasti toliko kot vsi ostali.

Poročilo pa se ne zaustavi zgolj pri številkah, ampak te opremi tudi z vsebino in analizami. Rastoča neenakost je proizvod politik, ki krepijo bogate na račun revnih. Politik, ki aktivno reorganizirajo gospodarstvo za potrebe elit in njihovega bogatenja. V pogovoru se bomo dotaknili treh: neenake menjave in krepitve moči multinacionalk, fleksibilizacije dela in preoblikovanja socialne države, davčnih oaz in davčne tekma proti dnu. Vsako področje ima lastno logiko delovanja, lastne mehanizme delovanja in lastne elite. Vsem pa je skupno eno: gospodarstvo za 1%.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: