LEGEBITRA | Talk with Gestalt therapist Kevin McCann

interviewer: Mateja Capek, Društvo Legebitra
interviewee: Kevin McCann, Gestalt Foundation
published: June 2, 2016,   recorded: May 2016,   views: 2325
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Kevin McCann pri svojem delu govori o procesu 'prihajanja domov' ('coming home') in ne 'prihajanja ven' ('coming out' = razkritje) kot načinu osvetljevanja težav in izzivov za oba, klienta_ko in terapevta_ko, pri srečevanju z in odkrivanju tematik LGBT. Prihajanje domov ni enkraten dogodek – je proces, ki se razvija ter zahteva pozornost, predanost in zavedanje, da bi se lahko soočile_i z lastnimi ponotranjenimi prepričanji v zvezi s seksualnostjo, spolom, željo in stereotipi.

S Kevinom McCannom se je pogovarjala Mateja Capek, vodja programa Svetovanje in samopomoč za istospolno usmerjene pri Društvu informacijski center Legebitra.

Pogovor organizira Društvo informacijski center Legebitra v sodelovanju s Pritličjem. Kevin McCann v Sloveniji gostita Inštitut za geštaltsko terapijo Ljubljana - GITA in Slovensko društvo za geštalt terapijo – SLOGES.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: