Kako se ločiti od partnerja, ne pa tudi od svojih otrok

author: Matej Zaplotnik, Svetovalno izobraževalni center MIT d.o.o.
published: Dec. 22, 2017,   recorded: October 2017,   views: 2028
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ločitev staršev kot pomembna sprememba v funkcioniranju družine je lahko zelo travmatična izkušnja za otroka. Lahko pa tudi ne. Vse je odvisno od tega, kako starša uspeta po ločitvi razmejiti partnersko in starševsko vlogo. Tudi po ločitvi staršev bi morala biti prioriteta skrb za zdrav otrokov psihofizični razvoj in ne zadovoljevanje lastnih čustvenih potreb. Strah, jeza, žalost, zavist. To so čustva, ki starše pogosto vodijo k neustreznemu premagovanju ovir, s katerimi se soočajo po ločitvi.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: