Z razvojno miselnostjo do izpopolnjujoče kariere

author: Nastja Mulej, New Moment Ljubljana
author: Blanka Tacer, Primera, d. o. o.
published: Nov. 18, 2021,   recorded: April 2021,   views: 5
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Ali smo samemu sebi zaveznik ali nasprotnik? Od naše miselnosti je odvisno, v kolikšni meri znamo podpirati lastna prizadevanja. Našo miselnost razkrivajo odgovori na preprosta vprašanja, kot so: ali se rodimo pametni ali pametni postanemo, ali se rodimo vodja ali vodja postanemo, ali se s talentom rodimo ali ga razvijemo? Čeprav se rodimo z različnimi preddispozicijami, nihče ne more napovedati, do kod lahko s predanostjo razvijemo svoje potenciale. Prav nihče. Za napredek na katerem koli področju potrebujemo razvojno miselnost (angl. growth mindset). Da si znamo razložiti napake v novi luči in vztrajati kljub oviram.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: