Življenje PO izgorelosti

author: Katja Jerovšek, Center za prehransko terapijo
author: Tina Bončina
author: Katja Krasko Štebljaj
published: March 18, 2020,   recorded: January 2020,   views: 564
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Izkušnje kažejo, da prav izhod iz izgorelosti, ki enako zareže v telo in dušo, zahteva celostno obravnavo. Kako živeti po izkušnji z izgorelostjo, bodo predstavile tri strokovnjakinje, ki imajo na izgorelost svoj pogled, a delijo prepričanje, da je gordijski vozel mogoče preseči le s popolno redefinicijo posameznika, njegovega razmišljanja in življenja. Vse tri tudi poudarjajo, da izhod ni enkratno dejanje, temveč neskončno lepa in predana pot k sebi. A ker oseba z izgorelostjo ni otok sam zase, se strinjajo tudi, da je treba sočasno prevetriti in ponastaviti vrednote v delovnih organizacijah ter družbi na splošno, saj bomo le tako – celostno – preprečili nadaljnje izgorevanje.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: