Psihološka prva pomoč

author: Mateja Štirn, Institut za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte (ISA)
published: Oct. 16, 2020,   recorded: October 2020,   views: 217
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Različni krizni dogodki so del naših življenj in bolj ali manj vplivajo na naše počutje, delovanje, življenje. Večina ljudi z izkušnjo kriznih dogodkov ne potrebuje posebne strokovne pomoči, sploh pa ne dolgoročno, zelo pomembna za vse pa je podpora, ki nam pomaga do razbremenitve in zmanjšanja stiske. S tem preprečujemo negativne posledice za naše telesno in duševno zdravje. Z nudenjem psihološke prve pomoči delujemo prav s tem ciljem. Eden ključnih korakov psihološke prve pomoči je poleg zagotavljanja občutka varnosti, nudenja čustvene podpore in spodbujanja samoučinkovitosti, spodbujanje povezanosti s podporno socialno mrežo. Ta je namreč med najpomembnejšimi viri podpore in pomoči po izkušnjah kriznih dogodkih.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: