Obstaja tudi dobra plat stresa?

author: Mateja Štirn, Institut za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte (ISA)
published: May 31, 2016,   recorded: May 2016,   views: 2712
Categories

Slides

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Stres je naš odziv na spremembe, izzive, preizkušnje, s katerimi se srečujemo v življenju. Nekateri smo pri obvladovanju stresa bolj uspešni, drugi manj. In kaj je prava »formula« za uspeh? Preprostega recepta seveda ni. Poti pa so različne. Uspešne in učinkovite so tiste, ki v celostnem pristopu povezujejo zavedanje, spremljanje lastnega miselnega, čustvenega, telesnega in vedenjskega odziva na različne stresorje, ki so del našega zasebnega in poklicnega življenja, motivacijo za spremembe, ko so te potrebne, in uresničevanje za nas prave kombinacije aktivnosti, ravnanja v skrbi za naše dobro telesno in psihično počutje, zdravje, zadovoljstvo.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: