Najboljša verzija sebe pri starševstvu

author: Aleksander Zadel, Inštitut za osebni razvoj Corpus, Anima, Ratio
published: May 6, 2021,   recorded: February 2021,   views: 35
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Okolje in izzivi 21. stoletja postavljajo pred posameznika (na videz) vse večje izzive. Včasih je bilo za starše dovolj, če so poskrbeli za hrano, varnost, obleke in šolske potrebščine. Otroci so se smejali, bili zadovoljni in cele dni noreli naokrog. Danes se zdi, da ni več tako preprosto. Otrokom je potrebno dati najboljše izhodišče v vse večji konkurenčni tekmi za najboljše pozicije v družbi. Noben mesec, teden, dan ali ura ne sme biti zamujena. Sedaj se bije bitka za vire, da bo moj otrok, ki je itak poseben, enkraten in si zasluži vse najboljše, vstopil v svet pripravljen in konkurenčen. Nič ni več dovolj dobro. Nič ni več preveč. Ljudje se ubijamo s sledenjem idealom, ki niso več ideje, temveč čisto konkretni cilji, ki niso odvisni le od nas, temveč tudi od interesov, želja, pričakovanj in zmožnosti otrok. Jih je kdo kaj vprašal?

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: