Pomoč otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami

author: Anica Mikuš Kos, Pediatrična klinika, Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
published: May 6, 2021,   recorded: January 2021,   views: 16
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Veliko število otrok in mladostnikov je imelo v nekem obdobju svojega življenja vedenjske ali čustvene težave ali motnje. Te povzročajo stiske, trpljenje otrok, pa tudi trpljenje oseb v njihovem okolju. Čustvene in vedenjske težave se povezujejo s težavami na področju učenja in šolsko neuspešnostjo. Pomoč otrokom je potrebna, ker zmanjšuje njihovo trpljene, ker preprečuje neugodne posledice motenj in poslabšanje težav ali motenj. Predavateljica bo predstavila vire, poti in pristope pomoči otrokom v stiski in otrokom z motnjami. Vire, ki jih lahko uporabi vsak starš in učitelj pri srečanju s čustvenimi in vedenjskimi težavami otrok.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: