Vzgoja za varno preživljanje časa pred zaslonom v predšolskem obdobju

author: Benjamin Lesjak, Katoliski institut
published: May 6, 2021,   recorded: February 2021,   views: 3
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Zasloni in nove tehnologije današnje generacije otrok spremljajo že od rojstva. Če jim preprečujemo uporabo novih tehnologij, ker bi jih radi zaščitili, jih prikrajšamo. Nove tehnologije namreč otrokom nudijo priložnost za razvoj domišljije, jezikovnih zmožnosti in nekaterih družbenih pravil. Po drugi strani pa jih zasloni hitro osvojijo. Ne glede na vse trike pri tehnologijah, smo šibka točka zmeraj ljudje. Preudarni starši so najboljša preventiva, zato bomo v predavanju osvetlili, kako postopati z rabo zaslonov že v predšolskem obdobju.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: