Oče v 21. stoletju

author: Milan Hosta, SPOLINT International Institute for Sustainable Development, Policy and Diplomacy of Sport
published: May 6, 2021,   recorded: January 2021,   views: 10
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Biti oče je privilegij, ki prihaja z zgodovinskim nahrbtnikom, kjer se najde tudi kakšen težek kamen. Naša tekmovalna družba je očetu pripisala vlogo kruhoborca, lovca, ki gre vsak dan v boj za hrano in streho nad glavo. V teh vsakodnevnih bitkah so prenekateri čustveno otopeli in se v družini ne znajo prepustiti sočutni dinamiki v družini. Tako kot je danes ženska cela v službi in doma, tako mora moški postati cel predvsem doma. Ker ni več trdnih tradicionalnih vlog, se morata partnerja zavestno dogovarjati o potrebah, vlogah in nalogah. Šele na ta način se v družini lahko vzpostavi dinamično ravnovesje, ki spoštuje integriteto obeh staršev in otrok. Novodobni oče se mora poglobiti vase in poiskati izvorno moškost, tako da v sodelovanju z žensko in otroki odkriva, kaj oni zahtevajo od njega in jih v tem smislu jemlje kot darilo, ki mu pomaga odstirati sence in se v partnerstvu nauči integrirati vse svoje potenciale. V prvem delu predavanja bo dr. Milan Hosta odprl nekaj izzivov, ki prežijo na očeta v 21. stoletju. V drugem delu pa se mu pridružita še dva očeta, ki bosta delila svoje izkušnje in popestrila naše srečanje.

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: