Kako razumeti vedenje otroka in se nanj ustrezno odzvati

author: Radovan Radetić, Zavod Aleksandra
published: May 20, 2019,   recorded: May 2019,   views: 1303
Categories

Related Open Educational Resources

Related content

Report a problem or upload files

If you have found a problem with this lecture or would like to send us extra material, articles, exercises, etc., please use our ticket system to describe your request and upload the data.
Enter your e-mail into the 'Cc' field, and we will keep you updated with your request's status.
Lecture popularity: You need to login to cast your vote.
  Bibliography

Description

Zdrave družine slišijo otrokove želje ter upoštevajo njegove potrebe in čustva. Nekateri starši pa imajo negativne vzorce vedenja, ki so trajni, ter v otrokovem življenju prevladujejo in mu škodujejo.

Marsikateri otrok ali mladostnik tako kaže simptome različnih vedenjskih motenj, ki pogosto dosežejo svoj vrhunec pri dvanajstih letih za fante in trinajstih za dekleta. Te motnje so lahko povezane z večjim številom samomorov, kriminala, šolskega neuspeha in socialne nefunkcionalnosti.

Ko berem časopise ali poslušam razprave različnih strokovnjakov, nisem vedno prepričan, da družba resnično želi spremeniti neustrezno vedenje otrok in mladostnikov ter s tem preprečiti medvrstniško nasilje, ki so ga ti deležni v vsakodnevnem življenju. Prej se mi zdi, da smo usmerjeni v kaznovanje otrok in mladostnikov, ki s svojim neustreznim vedenjem povzročajo nasilje.

Lažni občutek, da se tako ureja težave, je nevaren, saj odvrača pozornost ljudi od preventivnih programov, namenjenih izboljševanju neustreznega vedenja in preprečevanju medvrstniškega nasilja. iz intervjuja z Radovanom Radetičem; Andrej Kovačič, Varen svet

Predavatelj je razvil posebne oblike dela s starši, otroki in družinami, ki mu pomagajo opisati in spreminjati neustrezne vedenjske vzorce. Predstavil jih bo na predavanju.

Radovan Radetić je univ. dipl. sociolog, opravil je tudi izobraževanje za družinskega terapevta in mednarodno šolo za družinske mediatorje. V zadnjih dveh desetletjih so pod njegovim vodstvom nastajali odmevni projekti, v katere je bilo vključenih veliko ljudi, ki jih je usposabljal za delo z mladimi.

Večina centrov za socialno delo po Sloveniji ima razvite učno-vzgojne centre, ki so nastali po izkušnjah CSD Moste, ki je učno-vzgojni center prvič razvil leta 1991. Programi dela z mladimi (tabori preživetja, peš pohodi Ljubljana–Reka, Ljubljana–Dunaj, jadranje, tabori Kranjska Gora) so le nekateri projekti, za katere se je usposabljal in potem tudi superviziral številne izvajalce.

Na podlagi enodnevnih piknikov za mlade iz ogroženih družin je TV Slovenija posnela film, ki je na Fakulteti za socialno delo v uporabi kot učno gradivo za izobraževanje študentov socialnega dela.

Obseg nasilja, ki ga otroci doživljajo v šoli, v soseski, v okoljih, kjer so dejavni, pa tudi doma, v lastni družini, je težko ugotoviti. Dejstvo je, da se otrokom nasilje dogaja, nekaterim pogosteje kot drugim, vse pa prizadene in jim pusti posledice. Nekatere nasilje zaznamuje za vse življenje. iz intervjuja z Radovanom Radetičem; Andrej Kovačič, Varen svet

Link this page

Would you like to put a link to this lecture on your homepage?
Go ahead! Copy the HTML snippet !

Write your own review or comment:

make sure you have javascript enabled or clear this field: